Handelsbanken – där teknik möter samhällsengagemang

Handelsbanken – där teknik möter samhällsengagemang

I en tid där teknikens inverkan på banker blir alltmer påtaglig, är automatiserade processer en viktig och växande kraft. För att möta den förflyttningen är Handelsbankens avdelning för automation och processer en viktig möjliggörare.

 

Automation är ett ungt fält inom IT där tekniken utvecklas otroligt snabbt. Evelita Zakaityte är ställföreträdande chef för området Automation & Process på Handelsbanken och berättar hur det är att arbeta inom området: – Nya verktyg och funktioner tillkommer hela tiden och ställer höga krav på automationsutvecklare. Förmågan att snabbt lära oss om de senaste nyheterna är en given del av vår arbetsroll.

Evelita Zakaityte och hennes team fokuserar på att förbättra kvaliteten och effektiviteten i bankens arbetssätt. Det leder till en smidigare, säkrare och bättre service för bankens kunder. – Effekterna av automatisering är stora. Det tillgängliggör data, förbättrar datakvaliteten och på så sätt möjliggör för bättre beslutsfattande. Automatisering kan göra administrativa arbetsmoment digitala och därigenom skapa förutsättning för våra kollegor att ägna sig åt mer värdeskapande arbete, säger Evelita Zakaityte.

För att ta vara på möjligheterna med ny teknik söker Handelsbanken intensivt nya medarbetare inom automation, data och avancerad analys. I rekryteringen letar de inte bara efter de rätta, formella kompetenserna som exempelvis vilken utbildning kandidaterna har, utan även huruvida personer delar Handelsbankens värderingar. – Något många troligtvis inte tänker på är hur viktig Handelsbankens roll är som samhällsaktör. Dels i det vardagliga som att säkerställa att våra kunder kan betala, swisha, spara och investera sina pengar, dels i det större perspektivet, så som vilka företag vi finansierar, säger Evelita Zakaityte.

 

Att tänka och agera långsiktigt är en stor del av Handelsbankens identitet. Bland annat arbetar de för att påverka affärsutveckling utifrån ett miljöperspektiv. – Genom att aktivt välja vilka branscher och initiativ vi erbjuder finansiering för, möjliggör vi miljöomställning på andra företag. Det handlar om långsiktiga investeringar som hela samhället vinner på och en av anledningarna till att vi återigen har blivit utsedda till den säkraste banken i Europa, säger Evelita Zakaityte.

Handelsbankens roll i samhället i kombination med företagets tilltro till individen är viktiga anledningar till att hon väljer att arbeta just här. Men även möjligheterna som finns till att utvecklas och göra karriär utan att behöva byta arbetsgivare. Själv är hon ekonom i grunden men började arbeta på Handelsbanken i rollen som scrummaster i ett automatiseringsteam. Idag har hon varit chef i fyra år. – Min karriär har inte varit spikrak. På Handelsbanken finns det plats för både personlig och professionell tillväxt, inte minst inom tech, data och innovation. Hos oss finns det, utöver de traditionella chefsrollerna, andra vägar att gå som att till exempel bli specialist och fördjupa sig inom en viss teknik eller att leda tvärfunktionella team utan personalansvar, säger Evelita Zakaityte.

Artikeln publicerad den 21 november, 2023 av borgowilli