Samverkan är motorn som driver Valneva

Samverkan är motorn som driver Valneva

Susanna Boding och Johan Forsberg är överens. Det är samverkan, hög kompetens och en gemensam målbild som är nycklarna till Valnevas framgång. 


Vaccinföretaget Valneva specialiserar sig på utveckling och kommersialisering av vacciner mot infektionssjukdomar med ouppfyllda medicinska behov När resandet minskade under pandemin fick den tidigare inriktningen mot resevacciner stå tillbaka. I stället valde företaget att utveckla och producera ett eget covidvaccin. Susanna Boding, Manager Manufacturing Support and Validation, fick uppdraget att sätta upp en process för aseptisk fyllning av det nya vaccinet. 

– Det var en enorm utmaning att på kort tid både ta fram ett nytt covidvaccin och att bygga en helt ny fabrik mitt under en pågående pandemi. Vi är jättestolta över arbetet som vi har lyckats genomföra. Nu har vi en helt ny modern anläggning för aseptisk fyllning, syning och packning, tack vare allas engagemang, kompetens och samarbetsförmåga. Det är fantastiskt! säger Susanna Boding.

Susanna Boding är utbildad inom kemiteknik och har en tjugoårig bakgrund inom läkemedelsindustrin. Tidigare arbetade hon på ett mycket stort läkemedelsföretag. Hon upplever en tydlig skillnad mellan de olika arbetsplatserna.

– Här på Valneva har vi ett tätt samarbete mellan avdelningarna och vi jobbar nära varandra för att uppnå gemensamma mål. Vi har stor chans att både bidra och påverka företagets framgång. Och att utvecklas. Jag har arbetat inom flera olika områden såsom utveckling och optimering av tillverkningsprocesser, support för produktion och under de senaste åren i ledarskapsroller som projektledare och som chef. Jag har lärt mig hur viktigt det är att skapa engagemang genom att involvera medarbetarna, att få alla att jobba mot samma mål och att ha kul tillsammans. 

 

Ser nyttan med samverkan

Johan Forsberg kommer från bioteknikprogrammet och har tidigare erfarenhet inom processutveckling på ett annat läkemedelsbolag. Idag är han Development Engineer CTM på Valneva och jobbar med att skala upp läkemedelsprocesser för både interna och externa kunder. Han berättar att det projektbaserade arbetssättet innebär ständigt nya tekniker, ny utrustning och nya utmaningar.

– Vår avdelning uppfyller GMP-krav och har en biosäkerhetsnivå så att vi kan tillverka kliniskt prövningsmaterial för virala vektorer och olika virus. Vi hjälper till med att ta projekten till kliniska studier. Det är ett mellansteg mellan utveckling och kommersiell produktion, där det fortfarande finns inslag av utvecklingsarbete i uppskalningsprocessen.

Johan Forsberg menar att nyckeln för att de lyckas väl är att man ser nyttan med samverkan och vad man som grupp kan åstadkomma för att bidra med att få ut nya läkemedel för ouppfyllda medicinska behov på marknaden. 

– På de stora företagen är man en liten kugge i hjulet, här är man en större del av helheten. Och det finns stora möjligheter att utvecklas hela tiden. Vi kan påverka det som händer, avslutar Johan Forsberg.

 

Artikeln publicerad den 23 november, 2022 av borgowilli