Samverkan är vaccinföretagets största tillgång

Samverkan är vaccinföretagets största tillgång

Att ge medarbetarna betydande ansvarsområden och möjligheten att använda sin kompetens på ett sätt som gagnar hela verksamheten är Valnevas nyckel till framgång. Här kan alla bli involverade i företagets livsviktiga projekt.

Vaccinföretaget Valneva är en global aktör som gör skillnad på riktigt med sina produkter. På produktionsenheten i Solna finns hela värdekedjan samlad – från inköp av startmaterial till tillverkning och paketering av färdigt vaccin. Här finns goda chanser för medarbetarna att få viktiga ansvarsområden och utvecklas på ett personligt och professionellt plan.

Nyckeln till Valnevas framgång är samverkan, något som genomsyrar hela verksamheten. En av Valnevas viktiga spelare är inköpsavdelningen som har en given fot i varje projekt. Linda Intoft Gauffin som är inköpschef på Valneva berättar att samarbetet mellan inköpsavdelningen och produktions- och analysenheterna bygger på en tät kontakt för att tidigt i processen säkerställa behoven.

– Vi på inköp är en central supportfunktion som hjälper organisationen med bland annat upphandlingar i projekten. Kommunikation är nyckelordet här. En lyckad upphandling sker tillsammans med internkunden, som har den tekniska kompetensen, säger Linda Intoft Gauffin.

Hon har varit med och byggt upp Valnevas inköpsavdelning från grunden, och skapat en centraliserad inköpsprocess där inköp har både en strategiskt och operativt viktig roll i företaget. I varje nytt projekt som startas upp kopplas inköp in från start.

Andreas Svahn är ansvarig för Valnevas projektportfölj i Sverige och driver själv två projekt inom klinisk tillverkning av nya vacciner. När Valneva etablerar nya delar av verksamheten görs detta alltså i projektform där medarbetare med olika kompetenser och ansvarsområden jobbar tillsammans. Ett vinnande koncept där medarbetarna kan få ledande roller utan att vara linjechefer.

– Projektmodellen ger oss möjligheten att samla de kompetenser som behövs för att möta behoven och lösa de komplexa problem som en ny satsning kräver. Våra medarbetare blir projektledare och delprojektledare, och får därmed en chans att växa både inom företaget och på ett personligt plan, säger Andreas Svahn.

Valneva erbjuder utbildningar för medarbetare som leder utan att vara chefer, för att projektledare och teamledare ska känna sig trygga i sin nya roll.

Just nu arbetar Valneva med flera viktiga projekt där medarbetarnas kompetens och samarbetsförmåga pushar utvecklingen framåt. Ett av projekten syftar till att utveckla ett covid-19-vaccin, något både Linda Intoft Gauffin och Andreas Svahn tycker rimmar väl med Valnevas vision att bidra till en värld där ingen dör eller lider av sjukdomar som kan förhindras genom vaccination.

– Det här är ett stort projekt som kräver ny utrustning och specifikt material vilket betyder att vi på inköpsavdelningen har extra mycket på gång just nu. På Valneva är det speciellt roligt med inköp då vi upphandlar allt möjligt från utrustning, råmaterial till tjänster, säger Linda Intoft Gauffin.

– Här ges medarbetarna möjligheten att bli en viktig pusselbit i satsningar som covid-19-projektet och dagligen lära sig helt nya saker som gör skillnad på riktigt, säger Andreas Svahn.

Artikeln publicerad den 5 november, 2020 av borgowilli