Omvandla din energi till en hållbar framtid

Omvandla din energi till en hållbar framtid

Över 800 000 stockholmare är anslutna till Stockholm Exergis fjärrvärmenät och förses med värme, kyla och el. Bolaget har också som ambition att göra staden mer hållbar, både genom utvecklingsarbete och sociala initiativ.

Stockholm Exergi interagerar dagligen med andra verksamheter som vatten, avlopp, avfall och övrig infrastruktur. Bolagets utvecklingsarbete har fokus på hållbarhet och utgår från kategorierna klimat, giftfri miljö och resurseffektivitet. Målet är att verksamheten ska vara klimatpositiv redan 2025.

– Det är allt från att ta vara på restvärme från datahallar och livsmedelskylar med värmeväxlare till att leta nya innovativa sätt att minska våra koldioxidutsläpp, säger Erik Dahlén, FoU-ansvarig på bolaget.

I höst driftsätter till exempel bolaget en sorteringsanläggning, BOSS, vid sitt kraftvärmeverk i Brista i samarbete med avfallsbolaget Sörab. BOSS utgår från tekniken near-infrared som gör det möjligt att sortera ut plast från våra hushållssopor innan de bränns i pannan. En motsvarande anläggning planeras också vid Högdalenverket.

– Helst hade vi sett att ingen slängde något fossilt i sina sopor, men nu när det ändå sker ska vi driftsätta tekniken och sänka våra koldioxidutsläpp avsevärt, säger Erik Dahlén.

Även inom bolaget pågår ett hållbarhetsarbete. Maria Carlson, HR-specialist på Stockholm Exergi, berättar att målsättningen är att bli en jämställd arbetsplats som representerar mångfalden i staden. Bland annat finns ett mentorsprogram för kvinnliga studenter från KTH där studenterna coachas av varsin kvinnlig, erfaren ledare från Stockholm Exergi.

– Vi har också ett omvänt mentorsprogram och ett initiativ där vi visstidsanställer unga personer som stått utanför arbetsmarknaden under en längre tid. Våra initiativ skiljer sig mycket från varandra och täcker upp många viktiga områden. Det är för att vi ska kunna nå vårt mål – ett hållbart Stockholm, både miljömässigt och socialt, säger hon.

Att arbeta på Stockholm Exergi innebär att vara en del av en viktig samhällsaktör.

– Här kommer du till arbetet varje dag och gör två saker. Dels skänker du trygghet till medborgarna och bidrar till att samhället fungerar som det ska, dels har du som ambition att göra allt lite bättre. Det krävs en genuin nyfikenhet, för vi är aldrig framme vid målet, säger Erik Dahlén.

Artikeln publicerad den 5 november, 2020 av borgowilli