Han kodar systemen som skyddar Sverige

Han kodar systemen som skyddar Sverige

Som systemingenjör i Försvarsmakten arbetar Anders Räntilä mot en helt annan kravbild än i det civila. Varje dag är han med och ser till att Sverige är säkert.

Anders Räntilä arbetade som konsult mot bland annat Försvarsmakten innan han bestämde sig för att söka jobb där.

– Konsultrollen hade gett mig lite inblick i Försvarsmaktens arbete och jag tyckte att det verkade intressant. Det är en stor arbetsgivare med bra resurser där det händer mycket och för mig är det skönt att känna att jag är med och påverkar, vi bidrar till den svenska försvarsförmågan, säger han.

Anders arbetar i dag på FMTIS, Försvarsmaktens telekommunikations- och informationssystemsförband, som systemingenjör. Det är en förvaltningsroll och i hans arbetsuppgifter ingår bland annat omvärldsbevakning, konfigurering av system och säkerhetsfrågor.

– Dagligen gör jag en omvärldsbevakning för att hålla mig uppdaterade om säkerhetsläget. Därefter arbetar jag oftast med något projekt, säger Anders Räntilä och fortsätter:
– De flesta projekt är beställda uppifrån, men jag har samtidigt ett ansvar att vara med och driva på utvecklingen och jag kan påverka mycket själv. Det är en öppen organisation och om jag identifierar och lyfter fram en utvecklingspotential lyssnar ledningen på mig.

Arbetet som Anders och hans kollegor utför på FMTIS har en direkt inverkan på resten av Försvarsmakten.

– Vi levererar system som används för att förstärka försvarsförmågan, allt från bokning av lokaler till system som används på fältet. Det är väldigt viktigt att de är säkra och robusta och fungerar i alla lägen. Säkerhetskrav är något som skiljer sig från det civila. Det är utmanande, men roligt, säger Anders Räntilä.

FMTIS är i dag ett av Försvarsmaktens största förband och växer kontinuerligt genom nyrekryteringar av både experter och mer juniora tjänster. Parallellt lägger man även stort fokus på att vidareutbilda befintlig personal.

– Det är något som slagit mig sedan jag började här – det finns hela tiden en utvecklings- och förnyelsevilja. Man vill dra nytta av branschens utveckling och cheferna ser till att vi får bra utbildningar. Vi är inte heller konjunkturkänsliga, vi måste ju kunna utveckla personal och system i både bra och dåliga tider, avslutar Anders Räntilä.

 

 

Artikeln publicerad den 5 november, 2020 av borgowilli