Hållbara transporter är vägen framåt för Scania

Hållbara transporter är vägen framåt för Scania

Viljan att fördjupa sig i kunskap om förnybar energi och hållbar teknik lockade Dora Burul till Sverige. Nu utvecklar hon framtidens transportlösningar på Scania.

Rena, säkra och effektiva transporter – runt om, i hela världen. Scanias vision är att bli ledande inom hållbara transportlösningar och samtidigt vara en del av en ekonomisk och social utveckling. För även om klimatomställningen är ett faktum måste människor kunna förflytta sig och gods behöver transporteras – också i framtiden.

En som är med och bidrar till att förverkliga Scanias vision är Dora Burul. Hon tog examen från magisterprogrammet i hållbar teknik 2018 och arbetar nu som utvecklingsingenjör för Scania:
– Efter examen som maskiningenjör i Kroatien ville jag fördjupa mig inom förnybar energi och hållbar teknik. Jag sökte mig till KTH som kunde erbjuda den mest avancerade utbildningen inom hållbarhetsteknologi.

Dora Burul har varit involverad i flera olika studieprojekt för Scania innan hon fick sin fasta tjänst. Hennes första projekt behandlade området batteridrivna elfordon. Därefter fick hon under en sommar uppgiften att undersöka olika hållbarhetsaspekter kring platina som förekommer i lastbilars katalysatorer. Platinautvinning är riskfyllt och en utmaning när det kommer till mänskliga rättigheter.

– Jag har lärt mig mycket, bland annat att batteriproduktionens påverkan på miljön har förändrats. Nu när vi har större fabriker blir påverkan mindre. En annan sak är att batterier för personbilar har högre påverkan på miljön än vad tunga fordon har. Vi ser det när vi analyserar en hel produkts livscykel, miljöpåverkan genom användning av tunga fordon är väldigt stor.

Idag fördjupar sig Dora Burul i hur en produkt påverkar miljön under hela sin livscykel. Hon och hennes kollegor samlar in data om material, bränslen, användning kring uttjänta produkter och tar fram en livscykel för produkten.

– Målet är att hitta avgörande punkter som visar hur man kan mildra miljöpåverkan med tekniklösningar och ökad transporteffektivitet.

Dora Burul menar att hon har hamnat helt rätt hos Scania och ser fram att lära sig ännu mer om hållbara transporter och transportsystem. Särskilt vill hon lära sig mer om elektricitet som kommer att bli en del av Scanias framtid.

– Jag vill fortsätta att arbeta med att påverka samhället i en positiv, hållbar riktning. För samhällets del hoppas jag att vi lär känna planetens gränser och börjar jobba för att respektera jordens begränsade resurser.

 

Artikeln publicerad den 5 november, 2020 av borgowilli