”Omväxlingen är det bästa med det här jobbet”

”Omväxlingen är det bästa med det här jobbet”

Det säger Astrid Helmfrid som för två år sedan påbörjade sitt examensarbete hos SÖRAB. Nu är hon fast anställd med uppgift att förbättra reningen av lakvatten på Löt avfallsanläggning.

Det var slumpen, eller turen som hon själv säger, att Astrid som läste till civilingenjör i bioteknik på KTH hamnade på SÖRAB. Efter att fruktlöst ha letat organisationer för sitt examensarbete fick hon ett tips om ett företag som deltog på Armada. En knapp halvtimme innan stängning hamnade hon andfådd vid SÖRABs bord och berättade att hon ville göra sitt examensarbete inom Kontinuerlig Biologisk Rening hos dem. Så blev det.

Dag- och lakvatten är ofta förorenat av tungmetaller och olika näringsämnen. En följd av föroreningarna är övergödningen i sjöar och hav som skapas genom utsläpp av kväve och fosfor. I Löts dammar avskiljs skadligt kväve från dagvattnet och blir till ofarlig kvävgas men i processen försvinner inte fosfor i den utsträckning som den ska.

– Mitt examensarbete handlade om hur vi ska rena kväve utan att få för mycket fosfor. Jag ville ta reda på vilka mikroorganismer som är bra på att ta hand om ämnet och varför mikroorganismerna i våra dammar inte alltid lyckas göra sitt jobb, förklarar Astrid.

På SÖRAB har arbetet varit viktigt ur flera aspekter. Ett av miljömålen för 2017–2018 var att minska utsläppet av fosfor från Löt. Med hjälp av examensarbetet kom förslag på åtgärder för att effektivisera och förbättra den biologiska reningsprocessen.

Efter godkänt examensarbete blev Astrid erbjuden en fast anställning och numera är hennes viktigaste uppdrag den kontinuerliga provtagningen där hon både utför och administrerar samt sammanställer och utvärderar alla resultat. Astrid är även involverad i projekt kring vattenreningen samt den årliga miljörapporteringen.

– Det händer mycket inom mitt specialområde. Jag får använda mig av kunskaperna jag fått på KTH samtidigt som jag är ute på fältet och lär mig nya saker. Dessutom får jag jobba med problemlösning, det är min grej, säger Astrid.

– Omväxlingen är det bästa med det här jobbet. Hälften av tiden är jag ute på anläggningarna, andra hälften är jag inne på kontoret och det passar mig utmärkt, säger Astrid. Jag får på så vis träffa samtliga trevliga kollegor i bolaget.

Artikeln publicerad den 6 november, 2019 av borgowilli