“Så accelererar vi kvinnors karriärer på Ericsson”

“Så accelererar vi kvinnors karriärer på Ericsson”

På Ericsson arbetar man aktivt med att finna nya kvinnliga ledare och även utveckla de som vill ta sig till nästa nivå. Att mångsidiga och inkluderande team generellt presterar bättre och driver utveckling och innovation framåt, det vet de redan. Men hur säkerställer man att kvinnliga talanger utvecklas och coachas till nästa roll?  

 

Hos oss på Ericsson är mångfald och inkludering grundläggande värderingar och en del av vår kultur. Vi bygger team som speglar vårt förhållningssätt, säger Karin Mårdsjö som ansvarig för Talent Management i Sverige och Group Functions globalt. 

 

Vi arbetar strategiskt och har långsiktiga mål för att öka mångfald och inkludering till exempel balansen mellan kvinnor och män. Kvinnor är underrepresenterade i tech-branschen, och vi jobbar både för att attrahera fler talanger och för att behålla de kvinnor som vi redan har, fortsätter hon.

Det arbetet pågår på samtliga nivåer och med olika typer av initiativ. Ett av de initiativ som sticker ut och som har varit väldigt framgångsrikt hos Ericsson är karriäraccelerationsprogrammet ALTitude. Det riktar sig till kvinnor som aktivt planerar att ta sig an en chefsroll, eller att fortsätta till en mer utmanande nivå.   

 

Karin Mårdsjö berättar vidare att programmet, som bygger på beteendevetenskaplig forskning, rustar deltagarna för att själva ta kontrollen och aktivt driva sin egen karriär framåt. De får även insikt i vilka hinder på vägen som i större grad påverkar kvinnor än män, och hur dessa kan hanteras. En av hörnstenarna i programmet är att deltagaren får en senior sponsor inom Ericsson, som hjälper deltagaren att utvidga sitt nätverk och att bli introducerad för viktiga nyckelpersoner.  

 

– Under de tre år som vi har genomfört programmet, har 26 procent av 257 deltagarna bytt roll och 23 procent blivit befordrade till en mer senior nivå. Under 2022 är ambitionen att utöka antalet platser så att fler kvinnor kan delta. Vi har många fantastiska kvinnor hos oss idag, men vi behöver bli fler som vill leda utveckling och innovation mot ett uppkopplat samhälle, säger hon.

Artikeln publicerad den 24 november, 2022 av borgowilli