Stora karriärmöjligheter på Xylem

Stora karriärmöjligheter på Xylem

Benjamin Solems resa på Xylem började när han gjorde sitt examensarbete på bolaget 2018. Han studerade då civilingenjörsutbildningen i materialdesign på KTH, och direkt efter att ha presenterat arbetet blev han anställd.

– De skapade en roll åt mig i gruppen – som arbetar med vatteninfrastruktur – där jag gjorde mitt examensjobb. Idag är jag utvecklingsingenjör inom materialteknik. Vår FoU-grupp arbetar med Flygt, ett av Xylems cirka fyrtio varumärken, där vi har fokus på avloppshantering, säger Benjamin Solem.

Xylem tillverkar och utvecklar vattentekniklösningar, som pumpar, vattenreningssystem och tryckstegringsanläggningar. En av Xylems grundpelare är innovation och ska vara i absolut framkant när det kommer till vattentekniklösningar. Därför anordnar bolaget bland annat Innovation and Technology Leadership Development Program – ett globalt utvecklingsprogram för ingenjörer på bolaget som är i början av sin karriär. Programmet pågår under ett år och Benjamin Solem blev en av de sexton utvalda.

– Det var jättekul att få förtroendet. Jag hade bara jobbat här i drygt ett år och det känns bra att Xylem redan då valde att satsa på mig. Det är jag och två personer från Storbritannien, de övriga är utomeuropéer, säger han.

Gruppen hann träffas under en vecka i Italien i februari, sedan spred sig coronaviruset i Europa. De planerade träffarna i USA och Indien blir istället digitala.

– Vi får lära oss nya sätt att tänka, utveckla oss som personer och vidga våra nätverk. Gruppen bedriver också ett projekt som ska utmynna i ett förbättringsarbete på exempelvis en process eller produkt. I december ska vi presentera vår lösning för höga chefer inom bolaget, säger Benjamin Solem.

Benjamin Solem berättar att han stortrivs på Xylem. Rollen är skapad utifrån hans intressen, materialutveckling och hållfasthetsberäkningar, och han får varje dag arbeta med en av våra viktigaste samhällsfrågor – vatten.

– Xylem arbetar för att säkerställa en av de mest grundläggande basfunktionerna som finns, både utifrån ett svenskt och globalt perspektiv. Det är ett arbete som jag brinner för och vill fortsätta med, avslutar han.

Artikeln publicerad den 5 november, 2020 av borgowilli