Xylem ställer om för att klara framtidens förväntningar

Xylem ställer om för att klara framtidens förväntningar

Digitaliseringen av industrin medför nya förväntningar på de produkter och tjänster som levereras. Därmed ställs också nya krav på tillverkare som Xylem Water Solutions, både vad gäller teknik och service.

Ett bolag som befinner sig mitt i den här omställningen är vattenteknikbolaget Xylem som tillverkar och säljer lösningar för hela vattencykeln – bland annat pumpar, turbiner och vattenmätare. Kunderna återfinns främst inom industrin och offentlig sektor.

– I dag interagerar kunderna med våra produkter på ett helt annat sätt än för bara några år sedan. Den enda egentliga kontakten vi hade med kunderna tidigare var när en produkt såldes och en kund behövde reservdelar. Nuförtiden, i och med internet of things, vill kunderna ha full koll på sina maskiner och kunna ta del av data för att till exempel veta när den optimala tiden för service är, säger Stefan Qvist, director of e-business & engineering system tools på Xylem.

För Xylem innebär den digitala transformationen två stora förändringar. Dels måste de ändra sin affärsmodell, dels måste de ta fram nya tekniska lösningar.

– Våra säljsystem är i grunden byggda för att sälja en färdig produkt som har en livscykel under vilken vi i princip inte är involverade. Det som händer nu är att våra produkter också kommer med en mjukvara som behöver uppdateras och vi har en konstant kontakt med kunden. Vi går från att leverera en produkt till en tjänst och då behöver vi också en ny betalningsmodell, säger Stefan Qvist och fortsätter:

– Det leder oss in på den andra förändringen, nämligen att vi måste utveckla nya smarta produkter. Om vi har en tjänst som ska leverera en viss mängd vatten måste vi både kunna prissätta en kubikmeter vatten och ha en produkt som kan mäta volymen vatten och berätta det för användaren. Vi behöver alltså ta betalt för både det smarta systemet och produkten.

En viktig teknisk lösning som Xylems kunder efterfrågar är digitala tvillingar. En digital kopia av den fysiska utrustningen eller anläggningen där allt som händer i den fysiska anläggningen återspeglas virtuellt.

– Det är ett sätt att få en tydlig överblick för att enkelt kunna upptäcka och lokalisera problem i flödet eller planera för underhåll. All data samlas i realtid i molnet som dessutom kan sammanställa all information och presentera den på en skärm – ett arbete som tidigare var tvunget att göras manuellt. För att kunna samla in den data som krävs finns det två vägar att gå. Antingen uppdaterar man de ”dumma” produkterna med smart teknik som samlar in den data som behövs. Eller så bygger man in en artificiell hjärna som inte bara samlar in nödvändiga data utan som  också meddelar när det till exempel blir för varmt, säger Stefan Qvist.

I framtiden kommer även artificiell intelligens, AI, att spela en viktig roll för Xylem – både i deras produkter och säljarbete.

– Framöver kommer det inte att finnas en produkt som inte är uppkopplad och kan tänka själv. På sikt tittar vi naturligtvis på olika AI-lösningar, dels för att optimera de systemen som vi säljer och dels för att kunna se mönster i vad våra kunder köper av oss, avslutar Stefan Qvist.

Artikeln publicerad den 6 november, 2019 av borgowilli