Uppdrag: innovativa vacciner för ett bättre liv

Uppdrag: innovativa vacciner för ett bättre liv

Valnevas vision är en värld där ingen dör eller lider av sjukdomar som skulle kunna undvikas med hjälp av vaccin. På bolagets site i Solna arbetar 150 medarbetare varje dag med produkter som verkligen gör skillnad.

Anders Hagberg, principle engineer, på Industrial Operations, är utbildad inom bioteknik och biokemi och började arbeta på Valneva redan 1994. Han rekryterades i syfte att modernisera tillverkningen av de komponenter som ingår i Dukoral®– ett drickbart vaccin mot kolera.

– Det kan låta som stenåldern men backar man bandet till när jag började här var hela tillverkningen manuell. Ingenjörer byggde ihop anläggningen varje vecka och produktionstakten och volymen var ganska låg. Att modernisera tillverkningen av Dukoral® var det första riktigt stora uppdraget jag jobbade med i min karriär som civilingenjör.

Nu är det dags för en ny investering i Dukoralanläggningen®. Utrustningen har varit i bruk ett bra tag och man har tillverkat mer än tjugo miljoner doser på siten. Därför har bolaget valt att bygga en helt ny produktionslina – ett arbete som precis har startats och som Anders Hagberg projektleder:

– Under de år som jag har arbetat här så har vi haft många olika ägare, med olika drivkrafter till investeringar i siten. Det är första gången på länge som vi ser en ägare som är beredd att lägga så pass stora investeringar i Solna, enbart inriktat på Dukoral®. Det inger en framtidsoptimism och är ett viktigt incitament för oss medarbetare, säger han och tillägger:

– Det som gör det extra intressant att jobba här är att vi täcker alla steg i tillverkningen av Dukoral® från ingående komponenter till helt färdig produkt inklusive marknadsföring, försäljning och distribution och att man på så sätt med tiden får en kunskap om produktens hela livscykel.

Salma Nowroozalizadehsom är utbildad som biomedicinsk analytiker och disputerad inom infektionsbiologi, har många järn i elden på Valneva. Hon arbetar som senior scientist på Analytical Development som är en del av bolagets CTM-avdelning där de utvecklar och producerar kliniskt prövningsmaterial. Salma har även ett övergripande biosäkerhetsansvar på avdelningen.

– När jag började jobba på CTM var allt nytt och vi hade precis påbörjat IPV-projektet som innefattade utveckling och tillverkning av kliniskt prövningsmaterial av ett nytt poliovaccin. I och med att polio håller på att utrotas ställs det mycket höga biosäkerhetskrav på tillverkaren och i dag är vi en av de få i världen med tillstånd för hantering av poliovirus.

Alla produkter som ska ingå i kliniska studier analy-seras på CTM-avdelningen för att säkerställa att de håller bra kvalitet, och att man har väl anpassade metoder.

– Sedan jobbar vi mycket med olika virusarter. Varje gång vi tar in ett nytt projekt ser vi inom Biosäkerhetsgruppen över vad det är för virus vi har att göra med och hur vi ska forma verksamheten kring det, så att våra medarbetare kan känna sig trygga i sitt arbete, säger Salma Nowroozalizadeh.

Valnevas tre värdeord engagemang, respekt och stolthet, genomsyrar hela verksamheten och Salma Nowroozalizadeh berättar att bolaget verkligen investerar i sina medarbetare, genom till exempel kontinuerlig kompetensutveckling.

– Något jag också uppskattar är att vi som arbetar på siten har olika bakgrunder, allt från kön och ålder till etnicitet och kunskap. Man respekterar och uppskattar varandra här och det är verkligen en rolig arbetsplats att komma till. Dessutom kan man känna sig stolt över det man gör. Vi jobbar med vacciner som gör stor skillnad ute i världen och det är jag glad att kunna bidra till!

Artikeln publicerad den 6 november, 2019 av borgowilli