Så arbetar de med hållbarhet i varje led

Så arbetar de med hållbarhet i varje led

Att som företag driva ett hållbarhetsarbete är i princip fundamentalt för dess överlevnad. Även ASSA ABLOY driver ett sådant – men har tagit det långt längre än så.

För att kunna driva ett hållbarhetsarbete, var det viktigt att först bestämma vad hållbarhet omfattar.

– Vi ska sträva efter att minska vår negativa miljöpåverkan, ta fram hållbara produkter och fokusera på hälsa, arbetsmiljö och socialt ansvar, säger Maria Ahlström, Sustainability, Health & Safety Manager Scandinavia.

Maria Ahlström driver hållbarhetsarbetet på ASSA ABLOY Opening Solutions skandinaviska siter. Hon berättar att de har tre miljömätetal: vatten, energi och avfall.

– För att förbättra våra mätetal har vi till exempel bytt till snålspolande toaletter för att minska vattenkonsumtionen. Vad gäller energi, så har vi bland annat bytt till snabbportar med luftgardiner som släpper ut mindre värme och minskar elförbrukningen.

Bolaget driver också projektet Green team med medarbetare som vanligtvis inte arbetar med miljöfrågor.

– Projektet har lett till en rad förbättringar på våra siter, som ekologiskt kaffe och att vi bytt ut plasten i våra lunchlådor till papp, säger Maria Ahlström.

Även i produktutvecklingen har bolaget ett utpräglat hållbarhetsarbete. ASSA ABLOY utvecklar produkter och tjänster inom accesslösningar och Hennie Bester, Product Sustainability Manager Scandinavia, berättar om vikten av att tidigt ta med hållbarhet i beräkningen.

– De val du gör i utvecklingen kommer att vara kvar i produktens hela livslängd. Därför är det viktigt att tidigt säkerställa att produkten har så låg miljöpåverkan som möjligt. Vi gör en hållbarhetsanalys redan när vi skapat en 3D-modell för en ny produkt. I analysverktyget kan vi till exempel se hur konstruktionsändringar eller materialbyten skulle påverka miljön. Hög kvalitet är också en viktig aspekt. En bra produkt håller längre och det leder till mindre avfall.

För att ytterligare ta ansvar ska bolaget donera pengar till ett välgörande ändamål. Inför årets arbetsmarknadsdagar har ASSA ABLOY i år valt att avstå från att ha giveaways. Istället doneras 50 000 kronor till Ssenyange Education Project som främjar lärande genom att ge utsatta barn i Uganda utbildning och en trygg uppväxt.

 

Artikeln publicerad den 6 november, 2019 av borgowilli