Partnerskap i centrum för FLIR:s digitala strategi

Partnerskap i centrum för FLIR:s digitala strategi

Breda partnerskap är en förutsättning för att kunna utveckla morgondagens teknik. Det är en av utgångspunkterna för teknikföretaget FLIR:s digitala strategi.

–  Vi jobbar tätt med våra kunder redan idag men i framtiden kommer det att bli ännu viktigare, säger Mikael Erlandsson, user researcher på FLIR som ut-vecklar och tillverkar värmekameror.

Mikael Erlandsson har under sina tolv år på FLIR arbetat med kundinsikter på olika sätt, och de senaste åren har han, ur en strategisk synpunkt, tittat på hur man kan få in dessa insikter tidigare i produktutvecklingen. Tillsammans med Sara Haack, business development director digitalization på FLIR, jobbar han för att för-verkliga denna strategi.

– Jag var med och drog igång FLIR:s digitaliserings-arbete för ungefär tre år sedan. Vi har alltid varit världs-ledande på värmekameror, men målet är att vi ska vara minst lika bra på kompletterande digitala tjänster, säger Sara Haack.

Hon berättar att FLIR är mitt uppe i ett teknikskifte där man går från att enbart ha fokuserat på hårdvaran, det vill säga kamerorna, till att även inkludera det digitala i produktportföljen.

–Vi måste jobba nära både våra kollegor som utvecklar kamerorna och våra kunder som ska använda dem, säger Sara Haack.

– Att vi har allt från R&D till tillverkning och vidare-utveckling här på plats gör att vi kan vara med och forma produkterna från start till färdig produkt. Det innebär att vi kan inkludera det digitala i produktutvecklingen på ett väldigt naturligt sätt, säger Mikael Erlandsson.

Målet med Flir:s digitala transformation är att skapa bättre produkter åt sina kunder och på så sätt lösa problem som uppstår i deras verksamheter. En del i detta handlar om hur man kan underlätta för de inspektörer som använder FLIR:s kameror.

– Vår typiska användare i dagsläget är en kvalificerad termograför som tar bilder med våra kameror och sedan tolkar dem. Som det ser ut i dag är tolkningen helt beroende av termograförens kompetens vilket innebär att ingen annan kan göra det, men genom att bygga in beslutsstöd i mjukvaran kan man både använda kameran och tolka resultatet utan att vara expert. Då blir utfallet bra oavsett vem som gör inspektionen, berättar Sara Haack.

För att komma framåt i den här utvecklingen behövs partnerskap – vilket också är en central del i FLIR:s digitala strategi.

– Vi hade inte klarat av att utveckla de här lösningarna själva, så att samarbeta är en förutsättning. Vi har flera projekt i vår innovationshub just nu till exempel, säger Sara Haack.

Ett av projekten består av ett samarbete med ett industriföretag och en startup. Tillsammans tittar de på hur man kan lösa ett specifikt problem som industri-företaget har i sitt underhåll. Med deras insyn i produktionen, startupens specifika kunskap om AI och FLIR:s IR-kompetens jobbar de nu för att hitta bästa möjliga lösning.

– Det här är ett typiskt exempel på när man måste arbeta nära varandra. Genom att jobba med kunderna snarare än åt dem, förstår vi deras utmaningar på djupet, säger Mikael Erlandsson.

Sara Haack håller med och tillägger:

– Att få vara med på, och även forma, den här digitala resan som FLIR nu gör är oerhört spännande. Vi skriver historien för FLIR:s nästa femtio år.

 

Artikeln publicerad den 6 november, 2019 av borgowilli