Orexplore vill ta täten

Orexplore vill ta täten

På techbolaget Orexplore är Sandra Egardt med och tar gruvindustrin in i framtiden.

Orexplore i Kista har under tio år utvecklat en revolutionerande röntgenteknologi för att kartlägga mineraler och grundämnen i borrprover. En teknologi som för första gången någonsin gör det möjligt att se rakt igenom berg, och som är redo att ta med gruvindustrin på ett historiskt teknologikliv. Till skillnad från den traditionella metoden som bara klarar av att undersöka en mindre del av ett borrprov och sällan leverera ett resultat till geologerna under fyra veckor, kan Orexplore färdigställa resultatet av ett hel borrprovs innehåll inom 15 minuter.

Sandra Egardt anslöt till teamet i Kista för tre år sedan, med en examen från KTH:s Design och produktframtagning med inriktning industriell produktion i ryggen och erfarenhet från Scania Lastbilars logistikavdelning.

– Efter några år på Scania kunde jag formulera vad jag egentligen ville tillhöra för sammanhang. Jag ville till ett bolag där det var kortare vägar till beslut och fanns ett närmare samspel mellan olika discipliner. Jag ville också kunna påverka slutprodukten och även ha möjlighet till en nära relation med kunderna. Det kunde inte Scania erbjuda, men på Orexplore fanns förutsättningarna.

Orexplore lockade också med en högteknologisk produkt och en kultur där man tillåts finna sin egen väg fram till en lösning.

– Vi har en ambition och ett tankesätt som kan skapa en produktionslina och tillverkning i världsklass. Jag har möjligheten att utveckla vår produktion från en väldigt hög nivå, det är väldigt inspirerande. Men det som motiverar mig är vår företagskultur.

På Orexplore jobbar man utifrån en platt organisation utan projektledare. I stället ansvarar individen för hur projekten drivs framåt och hur man löser sina problem. Och då uppgiften dagligen är att lösa problem som ingen har löst tidigare tillåts också alla att finna sina egna vägar för att nå resultat. En kultur som skapat framgång och en stark tro på den egna individens förmåga.

– På Orexplore har jag utvecklats både professionellt och som person. Arbetssättet gör att jag skapar en förståelse för olika individer och avdelningars utmaningar. Jag känner hela tiden att jag är en del av helheten, och även om vi kan tycka olika om vägen fram till mål, är målet alltid detsamma för alla på Orexplore, att skapa en effektiv och framtidssäkrad kartläggning av mineraler och grundämnen med en teknologi som skapar högre värde i varje borrprov. Dessutom innebär vår teknologi att man inte behöver borra lika många borrhål, vilket leder till att mindre gråberg behöver sprängas och krossas. Resultatet blir att gruvan skapar mindre avtryck i vår miljö.

Artikeln publicerad den 6 november, 2019 av borgowilli