Linxon växlar upp – ska fördubbla personalstyrkan

Linxon växlar upp – ska fördubbla personalstyrkan

Linxon grundades som en avknoppning från ABB för drygt ett år sedan och har redan vunnit flera tunga kontrakt i Sverige och internationellt. Nu växer bolaget ännu mer.

Från det svenska kontoret i Västerås jobbar Linxon med stora elektriska infrastrukturprojekt i hela Norden och även i Mellanöstern. De levererar elektriska ställverk, nyckelfärdiga transformatorstationer som är knutpunkten och själva anslutningen till elnätet.

– Det finns stora problem med det svenska elnätet där bland annat Skåne lider akut effektbrist och större industriaktörer i Stockholm inte får bygga ut verksamheten på grund av risken för effektbrist. Elnätsföretagen byter nu ut gamla anläggningar samtidigt kommer ny teknik som elektrifierade fordon och nya typer av generering som sol- och vindkraft och ställer höga krav på elnätet. Det är en väldigt intressant marknad i hela Skandinavien nu, säger Josef Bly, sales manager för Skandinavien på Linxon.

Linxon, som kliver in på marknaden med ABB:s erfarenhet i ryggen, har på kort tid vunnit flera tunga kontrakt. Bland annat ska de bygga en stor anläggning i Hammarby sjöstad i det som kallas Skanstullsprojektet.

– Det är många projekt som ska hinnas med och det är svårt för våra kunder att klara det själva. Där kommer vi in och levererar färdiga anläggningar, säger Josef Bly.

Även för Linxon är det många uppdrag och under det första året de vuxit från fem till fyrtio anställda, och de räknar med att personalstyrkan fördubblas redan under det kommande året. Bland sina anställda har företaget kompetenser inom flera områden.

– Vi arbetar i team för att kunna sätta ihop ett anbud. Teamet består av bland annat bygg- och elkraftsingenjörer, jurister och ekonomer och min roll är att driva fram och samordna anbudet. Det är ett varierat arbete där vi stöter på olika typer av problem. Inget projekt är det andra likt och vi måste vara goda problemlösare med positiv attityd, säger Shadnaz Razavi, anbudsingenjör på Linxon.

Hälften av Linxon Sveriges kundkontrakt finns i Irakoch de har också nära kontakt med sina systerkontor i England och Schweiz.

– För den som vill finns alla chanser att jobba globalt, vilket uppmuntras. Här får man verkligen chansen att utvecklas och göra skillnad, avslutar Shadnaz Razavi.

 

 

Artikeln publicerad den 6 november, 2019 av borgowilli