Läkemedel utvecklas med AI – innovation för att rädda liv

Läkemedel utvecklas med AI – innovation för att rädda liv

AstraZeneca forskar med målsättningen att i framtiden kunna bota fler patienter. För att kunna ta fram framtidens läkemedel bygger AstraZeneca också framtidens arbetsplats – med ökad digitalisering ökar behovet av ny kompetens.

AstraZeneca är ett globalt läkemedelsföretag med cirka 64 600 anställda runt om i världen. Där finns biologer, forskare och kemister som arbetar för att ta fram livsviktiga läkemedel. Men där finns också många anställda som arbetar med att digitalisera verksamheten, främst genom att utveckla och implementera digitala verktyg för företagets alla enheter. Två av dem är Maria Ardell och Robin Brouwer.

– Robin och jag arbetar med IT och digitalisering, Robin är ansvarig för detta på vår forskningsenhet i Göteborg, en av tre globala, och jag för vår produktionsenhet i Södertälje, som är företagets största, säger Maria Ardell.

– Det finns ett stort driv att använda digitala lösningar som hjälper oss att ta fram nya mediciner, göra dem mer tillgängliga och öka fördelarna för patienterna, det är centralt i vår strategi, säger Robin Brouwer.

AstraZeneca har under lång tid samlat data och dokument. Det ger nu fördelen att ha en gigantisk datamängd  som kan analyseras med hjälp av artificiell intelligens och andra digitala verktyg.

– Vi kommer att behöva många olika kompetenser i framtiden, men just nu är det viktigt att vi får in personer som kan bearbeta data och utveckla nya digitala verktyg, säger Robin Brouwer.

Avancerade verktyg är en naturlig del av verksamheten. På Maria Ardells avdelning arbetar man bland annat med Augmented Reality, AR. Teknologin möjliggör och förbättrar kunskapsutbyte av komplexa tekniska lösningar mellan företagets produktionsanläggningar runt om i världen.

– Med AR kan jag lättare ta del av kunskap från kollegor i mitt globala nätverk. Experter kan guida en användare på samma sätt som om de befinner sig i samma rum, säger Maria Ardell.

Genom att använda robotar och automatisera processer skapas mer tid för kontinuerligt förbättringsarbete för medarbetarna, och ger också en mer hållbar produktion.

– För att kunna utveckla verksamheten i linje med vår strategi behöver vi personer som inte bara besitter en teknisk kompetens, utan även kan identifiera förbättringsområden för vår logistik och produktionskedja, säger Maria Ardell.

Maria Ardell och Robin Brouwer känner båda att de är en del av en stor gemenskap som sträcker sig ut till alla anläggningar inom forskning, tillverkning och försäljning runt om i världen. Företagets många externa samarbeten med universitet, forskare och företag gör nätverket ännu större.

– Varje dag får jag prata och samarbeta med folk från olika delar av världen, samtidigt har vi ett lokalt fokus och en bra teamkänsla på hemmaplan, säger Robin Brouwer.

– Vi har en stor frihet i vår forskning och produktion. Vi gör allt för att skapa innovativa sätt att utveckla läkemedel på, vilket ger en fantastisk arbetsplats med sikte på framtiden, säger Maria Ardell.

 

Artikeln publicerad den 6 november, 2019 av borgowilli