EIT InnoEnergy lägger grunden för framtidens energi

EIT InnoEnergy lägger grunden för framtidens energi

Vill du göra världskarriär inom hållbar energi? InnoEnergy Master School ingår i ett unikt ekosystem med industrin, start ups och näringsliv – i Europa och världen.

Energibranschen står inför stora utmaningar – och utvecklingen går fort. Så fort att kompetens och industri har svårt att hålla jämna steg.

EIT InnoEnergy är en stark europeisk drivkraft som kopplar samman utbildning, forskning och näringsliv inom hållbar energi. Som ett led i att förbereda och utbilda unga talanger att skapa framtidens innovationer etablerades InnoEnergy Master School i samarbete med 14 universitet i Europa. Varje program innebär europeisk mobilitet med utbildning på två olika universitet i två olika länder. Ulrika Hynell, Education Business Manager Scandinavia:

– InnoEnergy är den största acceleratorn i Europa inom hållbar energi och vi har ett högt söktryck i programmen.

Kth är InnoEnergys största campus med fem program, alla med fokus på innovation och entreprenörskap. För att uppmuntra den kreativa tanken och affärsmässiga aspekten arbetar man med projektsamarbeten baserade på verkliga utmaningar hos industriella partners och start ups.

– Det kan vara ett lokalt projekt i Sverige men också någonstans i världen i exempelvis Spanien, Indonesien eller Zimbabwe där man har identifierat en regional utmaning, säger Ulrika Hynell.

Det som skärskiljer programmet från många andra är att man får en fullständigt unik bas för sin karriär, menar Ulrika Hynell. Hon syftar både på samarbetet med näringsliv och möjligheten att vänja sig vid att arbeta i en internationell miljö. Men det är också en plattform för de som gärna ser framtiden inom en start up-verksamhet.

Detta tillsammans med ett mycket attraktivt och globalt nätverk menar hon är starka skäl att söka sig till InnoEnergy Master School.

– Anställningsgraden efter skolan är nära hundra procent. Våra studenter förvärvar teknisk expertis, affärsförmåga och det innovativa tankesätt som de bästa arbetsgivarna kräver. Vi har även flera alumner på Forbes-listan för unga entreprenörer.

Vilket är då det främsta argumentet för att söka sig till programmet?

– Vet man vilka InnoEnergy är som organisation så är det svaret på frågan. Här får man förmågan att skapa framtiden inom hållbar energi och att lära sig förstå landskapet runtomkring. Studenterna blir tränade i att anta utmaningar, att värdesätta teamet och samarbetet med industri och forskningen. Det är oerhört kraftfullt!

 

Artikeln publicerad den 6 november, 2019 av borgowilli